AG MAIWALD a.s.

Benátky 133
Litomyšl
570 01
+420 461 312 717
info@maiwald.cz

Aktuality

PRV "Farma Dolní Dubnany - hala 3"

Předmětem projektu je modernizace farmy v podobě pořízení haly a zejména technologického vybavení volérové haly pro nosnice.

Cílem je investice, která ve svém důsledku povede ke snížení výrobních nákladů, modernizaci výrobního vybavení společnosti a zvýšení účinnosti výrobních faktorů. Moderní technologie umožní zvýšení kvality výsledného produktu - produkce vajec.

 

 

 

PRV "Modernizace a výstavba drůbežáren společnosti AG MAIWALD"

Předmětem projektu je provádění stavebních prací (rekonstrukce a novostavby) a nákupy technologií v rámci jednotlivých areálů firmy AG MAIWALD a.s.. jedná se o areály Středisko Libotenice 153, Středisko Dolní Dubňany, Středisko Libotenice 154 a Středisko Pohořelice.

Cílem projektu je rekonstrukce a modernizace farem pro chov nosnic a staveb pro následné zpracování konzumních vajec tak, aby mohly být efektivně a rychle expedovány konečným zákazníkům a byla tak lépe uspokojena poptávka po vejcích od odběratelů v České republice. Realizace projektu přispěje k vyšší produktivitě chovu nosnic, navýšení kapacit produkce a bude základním předpokladem pro rozvoj podnikání firmy AG MAIWALD a.s..

PRV   "Zefektivnění výroby a prodeje společnosti AG MAIWALD"

Předmětem projektu je nákup 1 auta a 1 vleku, oba dopravní prostředky budou vybaveny chladírenskou skříní a monitoringem teploty uvnitř skříně. Zařízení budou určena pro rozvoz konzumních vajec a vyrobené melanže koncovým zákazníkům. Dále dojde k nákupu 1 speciální plošinové váhy pro vážení melanže před jejím zabalením a konečnou expedicí. Cílem projektu je navýšení kapacit odbytu vajec a melanže, modernizaci vozového parku, zlepšení a zrychlení dopravních cest směrem k zákazníkům, omezení závislosti na subdodavatelích a zefektivnění procesu výroby melanže. Realizace projektu přinese efektivnější a rychlejší uvádění produktů na trh, pomůže získat nové klienty a udržet stávající, přispěje k snížení nákladů a nárůstu tržeb.