AG MAIWALD a.s.

Benátky 133
Litomyšl
570 01
+420 461 312 717
info@maiwald.cz

fotogalerie

ROSTLINNÁ výroba

Filozofie naší výroby je založena na důsledné péči o půdu. Půdní úrodnost zvyšujeme pravidelným a vyváženým dodáváním živin podle rozborů půdy ve formě organických a minerálních hnojiv.

Abychom omezili utužování půdního profilu a zachovali strukturu půdy, používáme stroje s pásovými podvozky. Ze zpracovaných map půdních rozborů na celé naší výměře je dobře patrné, že půdy v naší péči získávají velmi dobrou kondici a vyrovnanost.