AG MAIWALD a.s.

Benátky 133
Litomyšl
570 01
+420 461 312 717
info@maiwald.cz

PRV 4.2.1 Zefektivnění výroby a prodeje společnosti AG MAIWALD"

05.05.2017 17:44

Předmětem projektu je nákup 1 auta a 1 vleku, oba dopravní prostředky budou vybaveny chladírenskou skříní a monitoringem teploty uvnitř skříně. Zařízení budou určena pro rozvoz konzumních vajec a vyrobené melanže koncovým zákazníkům. Dále dojde k nákupu 1 speciální plošinové váhy pro vážení melanže před jejím zabalením a konečnou expedicí. Cílem projektu je navýšení kapacit odbytu vajec a melanže, modernizaci vozového parku, zlepšení a zrychlení dopravních cest směrem k zákazníkům, omezení závislosti na subdodavatelích a zefektivnění procesu výroby melanže. Realizace projektu přinese efektivnější a rychlejší uvádění produktů na trh, pomůže získat nové klienty a udržet stávající, přispěje k snížení nákladů a nárůstu tržeb.